top of page

JONGEREN RONSELEN MET MOOIE BELOFTES

Criminelen maken steeds meer gebruik van jongeren om allerlei activiteiten voor hen te doen. De criminelen blijven onder de radar. Maar de jongeren  worden blootgesteld aan geweld, intimidatie en bedreiging. Eenmaal in het wereldje, komen ze er moeilijk weer uit. Op iedere school zitten wel leerlingen die in aanraking zijn gekomen met een bepaalde vorm van uitbuiting, dus ook op de school waar u werkzaam bent. En dit komt niet alleen buiten schooltijd voor. Daarom is het belangrijk om als school hier aandacht aan te besteden, zodat uw school een veilige omgeving blijft voor iedereen. 

 

Helpt u mee?

Deze website is erop gericht om scholieren al op jonge leeftijd (1e en 2e klas van de middelbare school) bewust te maken van de risico’s van criminele, seksuele en arbeidsuitbuiting: allemaal vormen van mensenhandel. De informatie moet hen helpen om “Nee!” te leren zeggen. U kunt als docent daar een belangrijke rol in spelen door het onderwerp bespreekbaar te maken. 

 

Op dit deel van de website vindt u meer informatie over deze vormen van criminaliteit waarmee jongeren in aanraking kunnen komen. U vindt hier ook werkvormen om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas en tips om een gesprek met een leerling aan te gaan. Het is belangrijk dat u opvallende signalen in het gedrag van kinderen herkent en hierop actie onderneemt, ook als het alleen nog maar om een onderbuikgevoel gaat. Een leerling zal namelijk niet snel zelf om hulp vragen. 

Meer weten

In een aantal video’s vertellen jongeren zelf wat ondermijnende criminaliteit, criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting en drugshandel inhoudt. Neem een kijkje!

Docentenpagina.png
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT
DRUGSCRIMINALITEIT
SEKSUELE UITBUITING
CRIMINELE UITBUITING

AAN DE SLAG

Wilt u dit onderwerp laagdrempelig bespreekbaar maken in de klas, maar weet u niet hoe? Of weet u niet op welke opvallende signalen in het gedrag van kinderen u kunt letten? Of wilt u een gesprek met een leerling aangaan, omdat u denkt dat er iets mis is? Hieronder vindt u meer informatie om u verder te helpen.

Steek jij je hand uit logo

VERMOEDENS VAN STRAFBARE FEITEN

  • Bespreek uw vermoedens met een collega of teamleider

  • Ga na of er op school een protocol is om signalen te melden

  • Neem contact op met de politie via 0900-8844 of bij spoed 112

  • Anoniem melden kan bij Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Steek jij je hand uit logo

IK MAAK ME ZORGEN OM EEN LEERLING EN ZOEK HULP

  • Bespreek uw zorgen met een collega of teamleider

  • Neem contact op met het Meld- en adviespunt Mensenhandel van Stichting Humanitas (010-2365256)

  • Anoniem melden kan bij Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

  • Neem contact op met de politie via 0900-8844 of bij spoed 112​

bottom of page