top of page

Tips om in gesprek te gaan
Veel jongeren die zich bezighouden met strafbare feiten zijn zelf slachtoffer van de situatie. Ze zijn er onbewust in gerold of ertoe gedwongen. Ze kunnen immers de consequenties van hun gedrag vaak niet overzien. Als ze willen stoppen, dan gaat dat bepaald niet gemakkelijk. De scheidslijn tussen dader en slachtoffer is dus heel dun. Een gesprek is een eerste stap. Wat kunt u in dit gesprek beter wel en niet doen?

 • Benoem wat u ziet in het gedrag van de leerling. 

 • Geef geen oordeel.

 • Laat uw betrokkenheid zien en geef aan dat u wilt helpen.

 • Geef aan dat u het fijn vindt dat de leerling u in vertrouwen neemt en zijn of haar verhaal deelt.

 • Neem de tijd voor een gesprek en volg dit ook op. Ook als een leerling niet direct het achterste van zijn of haar tong laat zien.

 • Als een leerling in het gesprek het plegen van strafbare feiten bespreekt, dan kunt u dit als docent niet altijd voor u houden. Geef aan dat u in zo’n geval geheimhouding niet kunt beloven.

 • Benoem wat uw vervolgstappen zijn en waarom, zodat dit helder is voor de leerling

Omar_1.png
Zonder titel (500 x 500 px)-2.png

VERMOEDENS VAN STRAFBARE FEITEN

 • Bespreek uw vermoedens met een collega of teamleider

 • Ga na of er op school een protocol is om signalen te melden

 • Neem contact op met de politie via 0900-8844 of bij spoed 112

 • Anoniem melden kan bij Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Zonder titel (500 x 500 px)-2.png

IK MAAK ME ZORGEN OM EEN LEERLING EN ZOEK HULP

 • Bespreek uw zorgen met een collega of teamleider

 • Neem contact op met het Meld- en adviespunt Mensenhandel van Stichting Humanitas (010-2365256)

 • Anoniem melden kan bij Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

 • Neem contact op met de politie via 0900-8844 of bij spoed 112​

bottom of page