Informatie voor gemeenten

Deze informatie is bedoeld voor gemeenten die aan de slag gaan met de uitrol van het bewustwordingsconcept ‘Steek jij je hand uit’. 

Docentenpagina.png